Hírlevél feliratkozás

Név: 
E-mail cím: 
 
Hírek
Újabb fordulat a játszótér-építés ügyében: veszélyben a leányfalui játszótér-építés és a faluközpont-fejlesztés
Tisztelt Polgármester Asszony!

Mivel napközben, munka közben csak gyorstüzelésű reagálásokra van lehetőségem, megfogalmazom önnek a pénteki testületi üléssel kapcsolatos – kuratóriummal is egyeztetett – álláspontomat:

- ahogy írtam is önnek a délelőtti gyorsválaszban: pénteken ráérek délelőtt, de abszolút szerencsétlen időpontnak tartom az ülést

Kérem önt, hogy péntek délelőtt és délután helyett rendes testületi ülés keretében, hétfőn tárgyalja meg az ezek szerint a hétvége folyamán újabban felmerült kérdéseket.

Mindazonáltal megjegyezni kívánom az alábbiakat:

A képviselőtestület két határozatban is elfogadta azt, hogy a település a Pontes Alapítvány pályázatának köszönhetően összesen mintegy 15 millió forint értékű projekt keretében gyarapodjon egy játszótérrel Nagyvázsony-Nemesleányfaluban és megvalósuljon a Községháza előtti tér illetve a faluközpont fejlesztés I. üteme. Először ennek érdekében 2009-ben majd 2011 szeptemberében fogadott el a képviselőtestület határozatot. Mivel a projekt utófinanszírozású, az önkormányzat két határozatban is vállalta a projektmeghitelezés kamatait (pusztán a kamatokat, hiszen a projektet a bank hitelezi meg) valamint kezességet a projektről.

Az önkormányzat idén ősszel előállt egy olyan együttműködési megállapodás tervezettel, amely a számlafizetést a játszótér-építés illetve a parképítés esetén önkormányzati ellenjegyzéshez kötötte. Ebbe az alapítvány nem ment bele – teljesen érthető módon. A kivitelezőkkel az alapítvány áll jogi kapcsolatban, nekünk kell fizetni az elkészült munkákat. A projekt szabályosságát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), mint a projektet felügyelő pályázatkiíró szakhatósága ellenőrzi. A játszótéri elemek műszaki felügyeletét csak és kizárólag a törvényben megnevezett tanúsítványkiadási joggal rendelkező cégek, szakemberek végezhetik. Innentől kezdve inkompetens az önkormányzat műszaki ellenőre, aki sem nem hatóság, sem nem szakember játszótéri elemek, játszótér-építés ügyében. Mi mindent a pályázatban leírtak szerint teljesítünk, amit az említett MVH ellenőriz. Ha a műszaki vezetőnek kifogása van esetleg valamiben, azt megteheti, de mivel sem nem hatóság, sem nem jogosult játszótéri elemek műszaki tanúsítványának kiadására, felül bírálatára, teljességgel indokolatlan Henn Zsolt vétójoga a Pontes Alapítvány és a kivitelezést végző cég számlái felett. A többmillió forint kifizetésére az alapítvány vállal teljes kockázatot, az alapítvány nem enged külsős vétójogot, ami amúgy jogi aggályokat is felvet.
Ezt ön végül levélben, írásban tudomásul vette és aláírhatónak minősítette az ön által átküldött együttműködési megállapodást. Erre az aláírásra önnel, mint polgármesterrel pusztán csak azért nem került sor november 18-án, pénteken, mert ön – levele alapján – aznap Budapesten tartózkodott.

Meglepő módon ma, november 21-én, hétfőn ön azzal az e-maillel állt elő, hogy egy újabb testületi ülés szükséges ahhoz, hogy ön aláírja az önnel leegyeztetett és ön által aláírhatónak tartott együttműködési megállapodást az önkormányzat és a Pontes között. Ahogy arról az alapítvány elnöke önt tájékoztatta is, egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történhetett egy egész hétvége alatt, ami miatt ön egy újabb, harmadik testületi ülést hív össze a játszótér-építés és a faluközpont fejlesztés ügyében. Ami a még megdöbbentőbb, az ennek az újabb, harmadik testületi ülésnek az időpontja: november 25., péntek, DÉLELŐTT 9 óra. Ez több szempontból is elfogadhatatlan azon a tényen túl, hogy – ahogy azt ön is tudja – idén el kell kezdenünk a projekt megvalósítását, különben a község búcsút mondhat a mintegy 15 milliós projektnek, ezzel a játszótérnek és a faluközpont-fejlesztésnek is. A péntek délelőtti rendkívüli testületi ülés álláspontom szerint több szempontból is aggályos:

- nincs semmi rendkívüli ok, ami indokolná, hogy rendkívüli testületi ülést hívjon össze,
- ha mégis van, akkor a testületi ülés lehetne hétfőn este is, ahogy az immáron 20 éve szokásos falunkban
- így biztosítható a teljes nyilvánosság, részt tudnak venni az érintettek (alapítvány, kivitelező, bank, előkészítésben részt vett önkéntesek stb.)
- a péntek délelőtt azt a látszatot kelti, hogy ön szeretné elkerülni a nyilvánosságot, hiszen az nyilvánvaló, hogy péntek délelőtt nagyon kevesen érnek rá az érintettek közül: mondjuk azon több, mint 100 fő közül, aki a játszótér-építés előkészítésében rengeteg társadalmi munkát áldozva (ön nem volt ott ugyan ezeken, de higgye el, sokan voltunk) részt vett Nemesleányfaluban (Pásztorház tereprendezése), vagy mondjuk a többtucat kisgyermekes családok közül, akiket közvetlenül érint a fejlesztés
- tiszteletlen és tapintatlan dolgozó képviselőivel szemben is, hiszen tudom, többen jelezték önnek: többen közülük éppen munkájuk miatt nem érnek rá péntek délelőtt 9 órakor
- tiszteletlen és tapintatlan velünk, civil szervezetekkel szemben is, hiszen – bár ön nem tagja a civil szervezeteknek, de tudnia kell – a civil munkát mindannyian önként, ingyenesen, családunk és munkáink mellett végezzük, így a délelőtti időpont nekünk sem túl kedvező, figyelmetlen, tiszteletlen és tapintatlan

Kérem önt, mint a falu polgármesterét, mint kisgyermekes családanyát, ebben a kérdésben járjon el úgy, ahogy a falu érdeke megkívánja. A falunak érdeke gyarapodnia egy 15 milliós fejlesztéssel. A falunak érdeke, hogy a több, mint 100 önkéntes, aki részt vett a terepmunkában, ne hiábba dolgozzon. A falunak érdeke, hogy a településközpont megújuljon. A falunak érdeke, hogy mindehhez további társadalmi munkákat, társadalmi hozzájárulásokat szervezzünk, mert ez a közös munka és a Nagyvázsonyért végzett áldozatvállalás viszi előre községünket, ahol élünk, neveljük gyermekeinket.

Ahogy írtuk önnek, jeleztük a múlt héten: erre a hercehurcára az alapítványnak nincs szüksége. Ezt nem lehet eljátszani, folyamatosan ugráltatni illetve újabb és újabb helyzetek elé állítani a Pontes Alapítványt. Alapítványunk eredményei ismertek ön előtt is, pontosan tudja az országos Zöld Övezet díj vagy a munkánkról készült DUNA TV-film alapján, a faluban megvalósított táborok, rendezvények, játszótér- és közterület-fejlesztések kapcsán (bár azokon nem vett részt önkéntesként), hogy a mintegy 150 önkéntessel közösen minőségi munkát végeztünk Nagyvázsonyban.
A testületi üléseken mi már hozzátenni, elvenni az eddig leírtakhoz és elmondottakhoz nem tudunk. A lakosság és a nyilvánosság (média) felé való kötelesség miatt ott leszünk, bárhogy is dönt: tart-e rendkívüli ülést, rendes ülést tart vagy aláírja a közösen leegyeztetett együttműködési megállapodást. Álláspontunk nem változik, ön írásban jóváhagyta az együttműködési megállapodás legutóbbi tervezetét - a kivitelezés megkezdésének határidejéből való kicsúszás felelőssége nem minket, hanem önt illetve az önkormányzatot terheli.

Üdvözlettel:

Fábry Szabolcs
projektvezető