Hírlevél feliratkozás

Név: 
E-mail cím: 
 
Hírek
Levél a képviselő testületnek
Tisztelt Képviselő Testület!

Sajnálattal olvastuk, hogy a képviselő testület diszkriminativ módon a nagyvázsonyi civil szervezetek közül egyedül alapitványunkat nem támogatja természetben sem - visszavonva korábbi, 2010 őszi határozatát (amit Henn János jelenlegi alpolgármester, Vigh-Krupla Orsolya polgármester, Felföldi Zoltán képviselő is megszavazott). Alapitványunk az elmúlt 4 évben 4 és fél millió forintot költött a község közterületeire (játszópark, Községháza elött tér virágláda-elhelyezése, virágositás, padok stb.), 280 nagyvázsonyi gyermeket táboroztatott 6 táborban, támogatott 14 alkalommal 7 nagyvázsonyi civil szervezetet illetve kisebbségi szervezetet, ösztöndijban részesitett nagyvázsonyi fiatalokat (köztük kisebbségeket), pályázati forrásból felépitett ÁLLAMI (tehát nem önkormányzati) területen látványos háziállat-bemutatót.

Alapitványunk ezen háziállatbemutató jószágainak takarmányozását, itatását saját erőből biztositja. Ahhoz - ellentétben Henn János úton-útfélen hangsúlyozott hazugságával - az önkorámnyzat nem járult hozzá SOHA egyetlen fillérrel. Ellenben jószágaink számos - Nagyvázsonyt népszerüsitő - film, program (tévéstáb fuvarozása, Advent stb) eseményében müködnek közre. Tapasztalható, hogy turisták tömegei, főként kisgyermekesek állják körbe a háziállat-bemutatót, fényképezik a jószágokat, ismerkednek a kiállitási tárgyakkal, fotókkal. Pusztán napi 1-1,5 óra fizikai segitséget kért, a korábban megszokott, jószághoz értő és azt szerető nagyvázsonyi polgár alkalmazásával. Érthetetlen számunkra, hogy egyedüli nagyvázsonyi civil szervezetként mi nem kapunk ennyi községet gyarapitó tett után természetbeni segitséget. Mivel számos civil közösség kap természetbeni segitséget, mi azonban nem, duplán tekintünk úgy döntésükre, az diszkriminativ, hiszen annak egyik kárvallottja éppen egy nagyvázsonyi polgár.

Kérem levelem továbbitását valamennyi képviselőtársunknak. Határozottan felszólitjuk Henn János alpolgármestert, hogy tartozkódjon az olyan és hasonló kijelentésektől, hogy alapitványunk a "községből él". Alapitványunk nem hogy nem vesz el a községtől, hanem gyarapitja azt - a jövőben is.

Kicsinyes döntésük minden jóérzésü embert megdöbbent. Köszönet azon képviselőknek, akik nem támogatták a testület és a polgármester "nem megosztó" döntését.

Fábryné dr. Takács Timea elnök a Pontes Alapitvány kuratóriuma nevében