Hírlevél feliratkozás

Név: 
E-mail cím: 
 
Hírek
Veszélyben a külső tábortámogatás - a kultúrális bizottság elnöke az erre szánt támogatás továbbadását sem javasolja
Tisztelt Nagyvázsonyi Polgárok!
Sajnos a legutóbbi, április 29-i testületi ülésen Nyuzó László képviselő, a kultúrális bizottság elnöke kijelentésével veszélyeztette az idei Futár-tábort. Képviselő úr kivonulása előtt azt a megjegyzést tette, hogy vegyék le az ülés 3. napirendi pontját és ne támogassa a község alapítványunk lapkiadását és a gyermektábort abból a támogatásból, amelyet egyébként Fábry Szabolcs polgármester a Pannon GSM-től kért és jóváírás formájában kapott gyermektáborra és Futárra. Tehát nem a községgazdálkodásból kéri alapítványunk a támogatást, hanem egy külső cég rendkívüli plusz forrásából, amely ugyan a községnek automatikusan nem jár, de a községvezetés kért és a felsorolt két célra kapott is.
Ezek után ma postai meghívót kaptam, amelyen a GTFB (gazdasági és településfejlesztési bizottság) elnöke meghív a csütörtöki ülésre. A válaszom itt olvasható:


Tisztelt Elnök úr!
Tisztelt Bizottság!

Megkaptam bizottsági ülésre szóló meghívóját.
Alapítványunk kérelmét nem Önhöz nyújtotta be - megdöbbentőnek és antidemokratikusnak tartom, hogy ön úgy tűzte azt bizottsági napirendre, hogy velem, mint érintettel, az alapítvány elnökével nem egyeztetett. Sajnos a diktatórikusan és egyoldalúan, egyeztetés nélkül napirendre került kérdésben, a bizottsági ülésen más irányú elfoglaltság miatt megjelenni nem tudok.
A támogatás története ismert, a támogatást férjem kérte a gyermektábor javára illetve a község számára ingyenesen megjelenő, a község híreivel térítésmentesen foglalkozó lapunk számára. Ez a támogatás úgy tudja segíteni a résztvevő gyermekek táborát (évek óta), hogy "cserébe" az ugyancsak az alapítvány által előteremtett forrásból megjelenő lapban hirdetjük a partnereinket. Gondolom, azzal ön is tisztában van, hogy minden támogató elvárja, hogy a község reprezentatív, minőségi kiadványain megjelenhessen. Ezt a megjelenési felületet biztosítja a támogatóknak lapunk és egyúttal a támogatás egy részét a gyermektáborra használja fel.
Ön, mint intézményvezető sem maradt ott testületi ülésen, amely magatartásán nem csak mint az alapítvány elnöke, hanem mint a helyi, nyolc civil közösséget tömörítú civil fórum megválasztott vezetője és mint az ön által vezetett iskolába járó gyermek édesanyja is megdöbbentem. Ön mint bizottsági elnök és választott települési képviselő visszaélt az időmmel, amikor kérelmemet beadva az napirendre került testületi ülésen, de az ön és társa kivonulása miatt a testületi ülés nem tudta tárgyalni kérelmemet. Én nem magamnak kértem, hanem minden táborozónak és minden lakosunknak, aki olvassa, hónapról hónapra várja kiadványunkat. Nem csak magamat, hanem ezeket az embereket is képviseltem akkor, amikor elmentem arra a testületi ülésre, amely végül nem tudta kérelmemet tárgyalni távozásuk miatt. Nem ezért, hanem más irányú elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni a bizottsági ülésen, de az újra összehívott testületi ülésen természetesen jelen leszek. Lassan én szégyenlem magam, hogy családomtól, munkahelyem mellett számtalan módon igyekszem segíteni a falunk életét, de ön meg sem hallgatja kérelmemet majd egyeztetés nélkül napirendre tűzi azt egy másik bizottsági ülésen.
Számtalan esetben biztosítok alapítványi vezetőként, magánemberként, jogászként ingyenes jogi, közigazgatási tanácsadást a legszegényebb polgárainknak. Évről évre 40-60 nagyvázsonyi fiatalt viszünk el honismereti táborba az önköltségi ár 50-25%-áért, virágosítással, kiállításszervezéssel, más, községfejlesztési munkával, társadalmi vállalással segítjük a programokat, amelyen Ön, mint a településfejlesztési bizottság elnöke és a napirendet ugyancsak megtámadó kulturális bizottság elnöke meg sem jelenik. Ezek után még nekem kell magyarázkodnom és szinte elnézést kérve támogatást kérnem - nem öntől, hanem abból a forrásból, amelyet eredetileg erre a célra szánt az adományozó.
Kérelmemet annyiban módosítom, hogy a község számára Fábry Szabolcs polgármester úr, férjem közbenjárására megszerzett támogatásból 150.000 Ft-ot kérünk az eredeti célra: lapkiadás és gyermektábortámogatás. Mivel ismerem az idevonatkozó törvényeket, természetesen itt tudunk vásárolt szolgáltatásról is együttműködni, hogy az összeférhetetlenségi szabályoknak is a legmesszemenőbbekig megfeleljen az eljárás és a támogatás eredeti célja megvalósuljon. A fennmaradó 100.000 Ft-tal a Civil Fórum elnökeként is kérem a civil forrást kérem gyarapítani, amelyet a tavalyi testületi ülés értelmében a Kinizsi Non-profit kft. alapja alapozott meg és amelyre a helyi civil közösségek pályázhattak.

Fábryné dr. Takács Tímea
Pontes Alapítvány elnöke