Hírlevél feliratkozás

Név: 
E-mail cím: 
 
Pontes Közhasznú Alapítvány célja
Az alapítványunk célja, hogy a Magyarországon és Közép-Európában élő, közösségi értékeket képviselő és azt megőrző személyek és szervezetek társadalmi szerepvállalását regionális és országos szinten elősegítse, különös tekintettel a vidéken élő fiatalokra, azok közösségeire és az európai integrációs folyamatokra. 
Alapítványunk tevékenységével elősegíti az Európai Unióban fellépő lehetőségek, kihívások, kezdeményezések minél szélesebb körben történő ismertetését. Támogatja az interkulturális folyamatokat. Sajátos eszközeivel szélesíti a közéletben résztvevők, abban szerepet vállalók körét, különös tekintettel a fiatalokra. Szerepet vállal az intézményen kívüli oktatási, nevelési, képzési folyamatokban. Felvállalja a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó közösségek és intézmények támogatását. Felkarolja a hátrányos helyzetű emberek és közösségeik társadalmi integrációját. Együttműködik a történelmi egyházak szervezeteivel, testületeivel. 
Az alapítvány céljaival összhangban segíti a magyarországi és a határon túli magyar szervezetek, valamint az EU határmenti együttműködési folyamatait. Információszolgáltatást nyújt a közösségi értékeket képviselő és azt megőrző személyek és szervezetek részére. 
Elősegíti a gazdasági élet, és a közélet és ifjúsági élet szereplőinek hatékonyabb társadalmi párbeszédét.
Képzéseket, tréningeket, konferenciákat szervezünk, s értékorientált rendezvények tartásához nyújtunk segítséget. Természetesen nem hiányzik profilunkból a pályázati és a civil jogi tanácsadás sem, mivel úgy látjuk, hogy Európai uniós és más pályázatok hírei sokszor nem jutnak el az érdekeltekhez, vagy ha igen, nem mindenütt kapnak segítséget a színvonalas pályázati anyag elkészítéséhez. 
Az a felismerés vezeti Alapítványunkat, hogy igazában nincs olyan intézmény, alapítvány, civil szervezet, amely tudatosan fölvállalná az egyházi kötődésű fiatalok és azok közösségeinek közéletben való eligazodását, szerepvállalásának támogatását, különös tekintettel a falusi, kistelepülési fiatalokra.

A DUNA TÉVÉBEN KÉSZÜLT FILM HONLAPUNKRÓL IS LETÖLTHETŐ ILL. ITT MEGNÉZHETŐ.

SZÁMLASZÁM, BANKI ADATOK: KATT IDE!


Alapító okiratból idézet:

Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon és Közép-Európában élő, közösségi értékeket képviselő és azt megőrző személyek és szervezetek társadalmi szerepvállalását regionális és országos szinten elősegítse, különös tekintettel a fiatalokra és az európai integrációs folyamatokra.

1.1.
Tevékenységével elősegíti az Európai Unióban fellépő lehetőségek, kihívások, kezdeményezések minél szélesebb körben történő ismertetését.

1.2.
Támogatja az interkulturális folyamatokat.

1.3.
Sajátos eszközeivel szélesíti a közéletben résztvevők, abban szerepet vállalók körét, különös tekintettel a fiatalokra.

1.4.
Szerepet vállal az intézményen kívüli oktatási, nevelési, képzési folyamatokban.

1.5.
Felvállalja a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó közösségek és intézmények támogatását.

1.6.
Felkarolja a hátrányos helyzetű emberek és közösségeik társadalmi integrációját.

1.7.
Együttműködik a történelmi egyházak szervezeteivel, testületeivel.

1.8.
Az alapítvány céljaival összhangban segíti a magyarországi és a határon túli magyar szervezetek valamint a EU határmenti együttműködési folyamatait.

1.9.
Információszolgáltatást nyújt a közösségi értékeket képviselő és azt megőrző személyek és szervezetek részére.

1.9.
Elősegíti a gazdasági élet, és a közélet és ifjúsági élet szereplőinek hatékonyabb társadalmi párbeszédét.

Feladatok:
Oktatás, képzés, adatbázis építés, szakmai segítségnyújtás, anyagi támogatása vminek, fórumok, együttműködés, honlap, konferenciák, szimpóziumok, tanulmányutak, képzések, találkozók, kiadványok, kulturális rendezvények, táborok, ösztöndíjak,

KIEMELT CÉLUNK:
Célunk, hogy az Európai Unió Ifúsági Fehérk Könyvének mentén segítsük az ifjúsági közösségek szerepvállalását, részvételét a döntéshozatali folyamatokban, hiszen ez a demokrácia jövőjének egyik legfontosabb záloga.